Dil hai chhota sa lyrics - Dil hai chhota sa chhoti si aasha - दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा

Dil hai chhota sa lyrics - Dil hai chhota sa chhoti si aasha - दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा