color_bg.png

Bhagwat Balshetwar

I am a poet by heart and software specialist by profession. I am the founder of blog "http://bhagwatbalshetwar.blogspot.com"

Bhagwat Balshetwar

7 days ago

Photography - Commons Birds in Maharashtra - Part3

Photography Local Common Birds in
Maharashtra Part3

महाराष्ट्रातील किंवा पुणे, लातूर, नांदेड जिल्हा परिसरातील सामान्य पक्षाचे फोटो
काढून मी इथे देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आत्ता पर्यंत मी 30 -40 पक्ष्यांची फोटो काढली
आहेत. त्यात मी लातूर, पुणे, नांदेड, या जिल्हया तील पक्षांचे फोटो काढले आहेत. मल...

Continue reading...

Like  0
0 Comment
Share
Save Post

Bhagwat Balshetwar

7 days ago

blog - Film Review - Vikram Vedha

तूम्ही लहानपणी विक्रम वेताळाची गोष्ट नक्कीच वाचली असेल. विक्रम प्रत्येक वेळेस वेताळाला पकडतो आणि वेताळ त्याला प्रत्येक वेळेस एक गोष्ट सांगतो. गोष्ट संपल्या नंतर वेताळ प्रश्न विचारतो. राजा विक्रमादित्य ने जर उत्तर दिले नाही तर त्याच्या डोक्याचे हजार तुकडे होतील असे सांगतो. राजा विक्रमादित्यने उत्तर द...

Continue reading...

Like  1
0 Comment
Share
Save Post