Flamingo,पहिला की नाही अजून ???

भ्रमंती
Flamingo,पाहिला की नाही अजून!
सगळ्यात देखणा आणि मनाला भुरळ घालणारा,एकदा पहिले तरी पाहतच बसावेसे असे वाटते.त्याला हात लावयाचा मोह काही केल्या आवरत नाही हे खर जरी असले तरी ते फक्त स्वप्नांनमधेच शक्य आहे. त्याची एक झलक च खूप आहे,दिल खुश होणे के लीये!
Flamingo तर पाहयचा तर आहे मग त्यासाठी जवळ जायचे कुठे, चला तर मग flamingo पहाण्यासाठी थोडी भटकंती करुयात.
Flamingo(रोहित पक्षी):
Country : India
State : Maharashtra
District: Solapur & Pune boundry lines.
Actual Places: Diksal(Bhigavan),Kumbhargaon,Ramwadi,Takali(R).
(near Bheema river edges)

How to go :
Click the link to read Blog...
https://inspireinmarathi.com/2022/02/01/flamingo-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%80/
Leave a Reply

To leave a comment, please Login or Register

Comments (0)